Produkter

4.B.-THE-GHERKINArt Andersen arbejder med udvikling og fremstilling af afskærmningsløsninger, der forbedrer indeklimaet, reducerer energiforbruget – og får nye og eksisterende bygninger til at møde fremtidens miljø- og energikrav.

Med udgangspunkt i persiennen har Art Andersen udviklet en række dynamiske afskærmningsprodukter og koncepter,
som vi i samarbejde med arkitekter, ingeniører og bygherrer kan tilpasse eller videreudvikle, så de indgår bedst muligt i
det pågældende byggeri – med solafskærmning – og efter ønske med isolering, naturlig ventilation, støjdæmpning og energiproduktion.

Art Andersen har mangeårig erfaring i at designe for arkitekturen, så de dynamiske afskærmningsløsninger – alt efter situationen – føjer sig ind diskret og underspillet – eller tilfører arkitekturen en ekstra dimension og gør den levende.

Ud over styring af lys og indkig – og ønsket om smuk arkitektur og æstetik – har det i de senere år – mere og mere – været voksende lovkrav om energibesparelser i byggeriet, der har drevet udviklingen af de nye løsninger hos Art Andersen.

Helt aktuelle eksempler på innovationer fra Art Andersen er det industrielt producerede, energibesparende vinduesafskærmningssystem Energy Frames – og Copenhagen Blinds, helt nye eldrevne aluminiumpersienner med den mest avancerede betjeningselektronik – i et rent og forfinet design.

Art Andersen har samarbejdet med Europas største vindueskoncern Inwido om udvikling og markedsmodning af Energy Frames og Copenhagen Blinds.

Og Inwido har etableret et helt nyt selskab – telefon +45 25 56 41 00 og +45 20 70 52 79 – til produktion, markedsføring og salg af Energy Frames – og Copenhagen Blinds

Læs mere om Art Andersen og dynamiske facader i Dansk Energi.