Art Andersen er blevet en del af Rambøll

Rambøll har købt Art Andersen, der er specialiseret i design af afskærmnings- og facadeløsninger.                                     Opkøbet imødekommer markedets stigende efterspørgsel efter komponenter,                                                                         der understøtter bæredygtigt byggeri.

Rambøll pressemeddelelse – 4. december 2018.

Med opkøbet af Art Andersen tilføres Rambøll nogle ganske unikke, kreative kompetencer inden for udvikling og fremstilling af dynamisk afskærmning på bygningsfacader. Det gælder både i forhold til styring af lysindfald, indkig, støjdæmpning og energieffektivitet.

Opkøbet af Art Andersen løfter Rambølls ydelser inden for æstetiske og bæredygtige facadekomponenter og bidrager dermed til spændvidden og kvaliteten af de helhedsløsninger, der leveres til kunderne, inden for såvel arkitektur som ingeniørdesign.

”Vores kunder efterspørger i stigende grad løsninger, der bidrager til bæredygtigt byggeri, som både kan honorere krav til energieffektivitet og samtidig tilbyde et rart indeklima, hvor dagslys inviteres ind, mens uønsket støj holdes ude. Med op-     købet af Art Andersen vil Rambøll kunne levere endnu stærkere facadeløsninger, der både imødekommer funktionalitet og samtidig løfter bygningens kvalitet og arkitektoniske udtryk. Vi ser frem til at samarbejde med alle Art Andersens kunder,     som fortsat vil modtage samme service og ydelser”, siger Ib Enevoldsen, adm. direktør for Rambøll Danmark.

Art Andersen har siden 1988 været et kreativt og eksperimenterende designlab, hvis særlige ekspertiser har medvirket til     de markante facadeløsninger på eksempelvis FN Byen, Mærsk Tårnet og Tivoli Hjørnet. Art Andersens tilgang er kendt for at være nytænkende og innovativ med fokus på at skabe avancerede produkter.

”Vi glæder os til at blive en del af Rambøll, som vi kender godt og har haft et succesfuldt samarbejde med på en række projekter. Det gode samarbejde hænger i høj grad sammen med, at vores værdier matcher hinanden, at vores kompetencer supplerer hinanden og ikke mindst, at der er uanede synergieffekter at hente i samspillet mellem Rambølls professionelle organisation og Art Andersens kreative tilgang”, siger Jørn Krab, grundlægger og direktør, Art Andersen.

Rambøll overtager Art Andersen pr. 1. januar 2019. Medarbejderne flytter til Rambølls hovedkontor i Ørestad i andet halvår 2019. Indtil da vil de fortsat have base i lokalerne på Gl. Kongevej. 

Om Rambøll
Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 14.000 medarbejdere. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi samt managementrådgivning. Læs mere på www.ramboll.dk. Følg os på LinkedIn, Facebook og Twitter.