Produkter

4.B.-THE-GHERKINArt Andersen arbejder med udvikling og fremstilling af afskærmningsløsninger, der forbedrer indeklimaet, reducerer energiforbruget – og får nye og eksisterende bygninger til at møde fremtidens miljø- og energikrav.

Med udgangspunkt i persiennen har Art Andersen udviklet en række dynamiske afskærmningsprodukter og koncepter,
som vi i samarbejde med arkitekter, ingeniører og bygherrer kan tilpasse eller videreudvikle, så de indgår bedst muligt i
det pågældende byggeri – med solafskærmning – og efter ønske med isolering, naturlig ventilation, støjdæmpning og energiproduktion.

Art Andersen har mangeårig erfaring i at designe for arkitekturen, så de dynamiske afskærmningsløsninger – alt efter situationen – føjer sig ind diskret og underspillet – eller tilfører arkitekturen en ekstra dimension og gør den levende.

Ud over styring af lys og indkig – og ønsket om smuk arkitektur og æstetik – har det i de senere år – mere og mere – været voksende lovkrav om energibesparelser i byggeriet, der har drevet udviklingen af de nye løsninger hos Art Andersen.