Mærsk Tårnet – København – Udvendige lodrette foldeskodder

Panum-Taarnet-Maersk-Bygningen-Kobenhavn-Udvendige-lodrette-foldeskodder-1Panum-Taarnet-Maersk-Bygningen-Kobenhavn-Udvendige-lodrette-foldeskodder-4 Panum-Taarnet-Maersk-Bygningen-Kobenhavn-Udvendige-lodrette-foldeskodder-2 Panum-Taarnet-Maersk-Bygningen-Kobenhavn-Udvendige-lodrette-foldeskodder-3Panum-Taarnet-Maersk-Bygningen-Kobenhavn-Udvendige-lodrette-foldeskodder-5 Panum-Taarnet-Maersk-Bygningen-Kobenhavn-Udvendige-lodrette-foldeskodder-6 Panum-Taarnet-Maersk-Bygningen-Kobenhavn-Udvendige-lodrette-foldeskodder-7Art Andersen har bistået arkitektfirmaet C.F. Møller med udviklingen af forskellige potentielle koncepter til dynamisk afskærmning af det nye Mærsk Tårn i København, som er en højhusbygning på 17 etager.

De mulige afskærmningskoncepter blev udviklet frem til fuldskala mock-ups i autentiske materialer, så bygherre, interessenter, arkitekter og rådgivere kunne træffe det bedst mulige valg om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med.

Ud fra overvejelser om arkitektur, materialitet, funktionalitet, udsyn, miljø, energi, komfort, sikkerhed, holdbarhed, driftssikkerhed og økonomi.

Det udvalgte foldeskoddekoncept blev udviklet frem til en fuldt funktionel og æstetisk mockup, som blev vindtunnel- og klimatestet til de værst tænkelige forhold i Europas mest avancerede testcenter.