Lydskodder

Iflg. World Health Organisation giver trafikstøj hovedpine, forhøjet blodtryk, risiko for hjertesygdomme, stress og søvnbesvær. Trafikstøj påvirker også menneskers ydeevne på arbejde – og reducerer børns indlæring og motivation. Jf. Miljøstyrelsen er hele 723.000 danske boliger påvirket af trafikstøj – og 140.000 boliger stærkt støjbelastet med et støjniveau over 68 dB. Mange af de mest trafikstøjbelastede boliger er almennyttige ældre lejligheder i byområder.

Bevægelige lydskodder giver beboerne mulighed for at åbne vinduerne for naturlig ventilation uden at være generet af den kraftige trafikstøj. Lydskodderne gør det desuden muligt at sove med vinduet på klem i soveværelser, der vender direkte ud mod gaden. Og da der er mulighed for store vinduer i lydskodderne, kan beboerne også se uhindret ud, når lydskodderne er trukket for.

Art Andersens innovationer og know-how indenfor dynamisk facade- og vinduesafskærmning muliggør udvikling af lydskodder, som indeholder en række fordelagtige indeklimaforbedrende og energibesparende egenskaber:

  • Optimeret støjreduktion.
  • Nem betjening med indbyggede elmotorer og drivsystemer.
  • Slankt og minimalistisk design, som egner sig til indbygning på flere typer eksisterende lejligheder.
  • Integration af solafskærming og enkel naturlig ventilation med støjdæmpet åben-luk.
  • Optimering af isoleringsegenskaber, så uønsket vinterkulde eller sommervarme kan holdes ude –                                             og dermed forbedre indeklimaet og reducere lejlighedernes energiforbrug.
  • Tilvalg af andre funktioner mod merpris.
  • Industriel produktion.

Med lydskodder vil trafikstøjplagede boliger kunne opdateres med væsentligt øget anvendelighed, bedre indeklima og reduceret energiforbrug. Og lydskodder vil desuden kunne bygge bro til de energieffektiviserings- og renoveringsløsninger, der i disse år har høj prioritet i byggeriet.

Lydskodden installeret i Folehaven
I 2017 er de første forsøgslydskodder sat op i Folehaven. De er udført i et design, som indpasser sig i byggeriets specifikke arkitektur. Og de kan forsynes med elmotor og solafskærmning. Se mere om projektet her.

Lydskodden halverer trafikstøj
I løbet af 2017-18 har Lydskodderne i Folehaven gennemgået en række tests for at få dokumenteret funktionerne og virkningsgraden. Resultaterne imponerer. Lydskodderne halverer trafikstøjen, samtidig med at de muliggør udluftning. Se mere om testresultaterne for Lydskodden her.