Folehaven – København – Udvendige lydskodder

Boligforeningen 3B ligger ved Folehaven, én af de mest støjplagede indfaldsveje til København.  I 2014 henvendte for-eningen sig til Art Andersen for at få forsynet alle de støjplagede lejligheder i bebyggelsen med bevægelige lydskodder foran vinduerne.

I 2016 lykkedes det at få en finansiering på plads med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriets Eco-Innovation MUDP ordning, så et udviklings- og forsøgsprojekt kunne gå i gang – i samarbejde med Boligforeningen 3B og boligfor-eningens arkitekter, Nørløv + Nørløv.

De bevægelige lydskodder giver beboerne mulighed for at åbne vinduerne for naturlig ventilation uden at være generet af den kraftige trafikstøj. Og lydskodderne gør det muligt at sove med vinduet på klem i soveværelser, der vender direkte ud mod gaden.

Lydskodden halverer trafikstøj
I 2017 er de første forsøgslydskodder sat op i Folehaven. De er udført i et design, som indpasser sig i byggeriets specifikke arkitektur. Og de kan forsynes med elmotor og solafskærmning. De nye lydskodder gennemgår i 2017-18 en række tests for at få dokumenteret funktionerne og virkningsgraden.

Resultaterne imponerer. Lydskodderne halverer trafikstøjen, samtidig med at de muliggør udluftning. Og kravet om et maksimalt indendørs trafikstøjniveau på Lden= 46dB overholdes – selv ved vinduer, som står åbne på kip i ventilationsstilling – på de allermest trafikstøjplagede boligblokke i Folehaven. Se mere om testresultaterne for Lydskodden her.