Udvikling

64.A.-UDVIKLING64.B.-UDVIKLING64.C.-UDVIKLING64.D.-UDVIKLINGArt Andersens speciale er arkitektonisk og funktionelt krævende løsninger inden for dynamisk afskærmning i bygninger og rum – ude og inde. Udviklet i kreativt samarbejde med arkitekter, bygherrer, ingeniører og øvrige rådgivere.

Med vores kompetencer inden for innovation, design, konstruktion, model/prototypebygning og maskin/elteknik tilbyder vi sparring, rådgivning, udvikling og produktion af:

  • Dynamiske afskærmningssystemer til facader og indendørs – inkl. store glaspartier – som forbedrer indeklimaet, reducerer energiforbruget – efter ønske med solafskærmning, isolering, naturlig ventilation, filtrering, støjdæmpning og/eller energiproduktion. Og gerne i nye materialer, særlige størrelser og med innovative træksystemer.
  • Avancerede lofts- og vægsystemer med særlige krav til æstetik og egenskaber.
  • Særlige bygningskomponenter og bygningsdesign.